Tag: anadolu büyüleri

ANADOLU BÜYÜLERİ

ANADOLU BÜYÜLERİANADOLU BÜYÜLERİ Büyü , eskiçağlardan günümüze kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Özellikle çok tanrılı dinlerin hakim olduğu toplumlarda yaygınlaşmıştır. Savaş ve göçlerle Anadolu’ya yayılmıştır. Cehaletin olduğu dönemlerde insanlar merak etmiş , inanmış ve bu şekilde Anadolu büyüleri denilen bir akım oluşmuştur. Yoksul , cahil güçsüz Anadolu insanı büyüye bel bağlamış. Başlık parası bulamayan genç ,... Read More »