TILSIM NEDİR

TILSIM NEDİRTILSIM NEDİR ? Tılsım nedir ? Öncelikli olarak genel tanımını yaparak sonra ayrıntılarına gireceğiz. Tılsım , doğaüstü güçleri olduğuna , içinde birtakım sırlar bulunduğuna inanılan şeydir. Tılsımın bir çeşit sihir olduğu ve bu sihirde doğa ve ruhiyatın eski zamanlarda keşfedilmiş birbiri ile ilişkili bazı garip özelliklerinin birleştirerek uygulandığı bilinmektedir. Tılsım nedir ve amacı nedir ?... Read More »

Anatolian Spells

Anatolian Spells Magic , has a history dating from ancient times to the present day. Especially in the society that is dominated by polytheistic religion has become common. War and migration spread to Anatolia. In the jahiliyya period, people believed he was curious , and in this way is called the magic of Anatolia consisted... Read More »

ANADOLU BÜYÜLERİ

ANADOLU BÜYÜLERİANADOLU BÜYÜLERİ Büyü , eskiçağlardan günümüze kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Özellikle çok tanrılı dinlerin hakim olduğu toplumlarda yaygınlaşmıştır. Savaş ve göçlerle Anadolu’ya yayılmıştır. Cehaletin olduğu dönemlerde insanlar merak etmiş , inanmış ve bu şekilde Anadolu büyüleri denilen bir akım oluşmuştur. Yoksul , cahil güçsüz Anadolu insanı büyüye bel bağlamış. Başlık parası bulamayan genç ,... Read More »

YILDIZNAME VE BURÇLAR

YILDIZNAME VE BURÇLARYILDIZNAME VE BURÇLAR Yıldızname , kişinin doğum saati , ismi gibi kişiye ait özel bilgilerle yapılan bakım işidir. Kişinin ölümüne kadarki hayatıyla ilgili şahsi bilgiler verir. Bir fal yöntemi değildir. Daha bilimsel ve gerçeğe yakındır. Hayat boyu başımızdan geçebilecek önemli olaylar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Kökü çok eski zamanlara dayanır. Osmanlı döneminde en çok... Read More »

Magic

Magic Magic , people , nature and the events of paranormal and supernatural beings in some ways a breakthrough by receiving power from the mystical method. The spell is the person who made the connection with real life is completely lost. The magic has been captured, your entire self, and that no action of its... Read More »

BÜYÜ

BÜYÜBÜYÜ Büyü , insana ve doğaya ait olan olayları , bazı doğaüstü varlıklardan güç almak suretiyle paranormal ve mistik yollarla etkileme yöntemidir. Büyü yapılan kişi gerçek hayatla olan bağlantısını tamamen yitirmiştir. Büyü tüm benliğini ele geçirmiştir ve hiçbir eylemini kendi karar ve iradesiyle gerçekleştirmemektedir. Doğaüstü güçlerin tesirindedir ; yapılan büyü ile ondan beklenen şey ne... Read More »

SPIRITUAL SAYINGS ABOUT MAGIC

SPIRITUAL SAYINGS ABOUT MAGIC Magic affects the entire human body and soul, health boosts , where the person is completely under the influence is a metaphysical fact. Metaphysical accuracy has been proven by studies. Spiritual words that contain chapters and verses in the Qur’an about magic are given. In the Qur’an says : The spell... Read More »

BÜYÜ HAKKINDA MANEVİ SÖZLER

BÜYÜ HAKKINDA MANEVİ SÖZLERBÜYÜ HAKKINDA MANEVİ SÖZLER Büyü insanın tüm bedenini ve ruhunu etkileyen , sağlığını bozan , kişiyi tamamen etkisi altına alan bir metafizik bir gerçektir. Doğruluğu metafizik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kuran-ı Kerim’de de büyü hakkında manevi sözler içeren ayet ve surelere yer verilmiştir. Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurur : ‘Kendilerine zarar verecek , faydalı olmayacak şeyler öğreniyorlardı... Read More »

CAST LEAD

CAST LEAD Ancient prayers that increased the power of magic, evil eye and negative ethics of the path of purification. We don’t know about any healing Cast Lead as a shield against negative external effects, purifies and protects us. The lead element, the parser feature raises the body rid of negative energy and positive energies.... Read More »

KURŞUN DÖKME

KURŞUN DÖKMEKURŞUN DÖKME Çok eski zamanlara dayanan dualarla gücü artırılan bir nazar ve büyünün olumsuz etiklerinden arınma yoludur. Bir şifa yöntemi olan kurşun dökme bilmediğimiz her türlü olumsuz dış etkiye karşı bir kalkan gibi bizi korur ve arındırır. Kurşun elementi ayrıştırıcı özelliği ile bedeni olumsuz enerjilerden arındırıp, olumlu enerjileri... Read More »