BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

Büyü , doğaüstü güçlerden destek alarak , insanları , olayları ve nesneleri etkileme yöntemidir. Bir genelleme yapmak gerekirse , ak büyü ve kara büyü olarak ikiye ayrılır. Ak büyü hayır için ,kara büyü ise şer için yapılır.

Büyücülüğün silahı , etkileme ve telkindir. Sevgi ve nefret gibi duygu ve etki dozu güçlü bir enerjinin ,nesneler ve formüller kullanarak transfer edilmesidir.

Büyü ve büyücülük tarih boyunca var olmuştur. Özellikle çok tanrılı dinler döneminde , büyüye olan inanç artmış , büyü ve büyücülük işleriyle uğraşanların sayısı oldukça artmıştır.

Eski Türklerde de büyü ve büyücülük inancı kuvvetliydi. Nazara , doğaüstü varlıkların şerrine karşı , bostan ve bahçelere korkuluk veya nazarlıklar asılırdı. Cin çarptığı düşünülen kişi soğuk suyla ıslatılarak öd ağacı ile tütsü yakılırdı etrafında. Eski Türklerde büyü ile uğraşanlar Şamanlardı. Şamanlar büyü yapar , efsunlu sözler söyler , kahinlikle insanların içlerini okuyabilirlerdi. Cin çarpması ve hastalıkları tedavi ederlerdi. Anlaşılmayan sözler söyler , dövünür görünmeyen varlıklarla etkileşime girerlerdi. Her türlü belaya karşı muska ve tılsım kullanma adeti yaygındı.

Çoğu insan büyü ve büyücülük kavramını dinle bağdaştıramasa da , aslında bu inancın nedeni daha çocukken aşılanan doğaüstü varlıklara karşı korku ve merak duygusudur. Kimse yoktur ki içinin bir yerinde ‘büyü gerçek olabilir mi ? ‘ hissini taşımayan. İşlerin rast gitmediği , hayatımızın tepetaklak olduğu dönemlerde , ilk içimizden geçen ,üstümüzdeki ağırlığın nedeninin büyü ya da kötü duadan kaynaklı olduğudur. Bir şekilde kem göz , kötülük için yapılan dualara maruz kaldınız ve sağlığınız bozulma riskine girdiyse irtibat telefonlarından ünlü medyum , Medyum Sadi ‘ ye başvurabilir danışmak istediğiniz her konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan TILSIM NEDİR başlıklı makalemizde tılsım, tılsım çeşitleri ve tılsım modası hakkında bilgiler verilmektedir.

Similar Posts
Aşık Etme Büyüsü
Aşık Etme Büyüsü
Elde etmek istediğimiz kişiyi veya sevdiğimiz kişiyi, kendimize aşık edip sevdirebilmek için en etkili çözüm olarak bilinen Aşık etme büyüsünden...
Aşk Büyüsü
Aşk Büyüsü
Elde etmek istediğimiz kişiyi veya sevdiğimiz kişiyi, kendimize aşık edip sevdirebilmek için en etkili çözüm olarak bilinen Aşık etme büyüsünden...
Bol Kazanç Büyüsü
Bol Kazanç Büyüsü
İnsanlar, bazen maddi anlamda bir bunalıma düşerler. Yetmezmiş gibi bu bunalımdan çıkmaları için giriştikleri her yol olumsuz bir şekilde sonuçlanmakta...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website

Magic and Witchcraft

Magic and Witchcraft

BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

Magic , supernatural forces , with the support of the people , events and objects is a method of influencing. To make a generalization , if you need good magic and dark magic are divided into two. Good magic for good ,for evil dark magic is done.

The weapon of witchcraft , influence and indoctrination. A strong dose of emotions such as love and hate and impact energy transfer using objects and formulas.

Have existed throughout the history of magic and witchcraft. Especially in the period of polytheistic religions , the belief in magic has increased , the number of involved with magic and witchcraft has increased considerably.

Strong belief in magic and witchcraft in ancient Turks. Into account the supernatural , the series of against the railing or charms hung orchards and gardens. A demon is considered a person that is soaked in cold water, incense was burnt around the tree with OD traditional name. Those with magic were shamans in ancient Turks. Shamans spells , magical say the words , they could read them kahinlik people. China shock, and they used to cure diseases. Obscure words tells dovunur they would have to interact with unseen beings. Amulets and talismans against all sorts of trouble using the custom was widespread.

Most people listen to if we connect the concept of magic and witchcraft , in fact, the reason for this belief to supernatural beings that are vaccinated as a child the feeling of fear and worry. Because of that no one ‘magic be real ? ‘ does not carry the sense of. Rast didn’t things , our lives was turned upside down in the period when first the last of us ,above us because of the weight that is due to evil magic or prayers. In a way, the evil eye , evil entered into prayer for your health and the risk of deterioration if you’ve been exposed, please contact our phones from famous psychic , Psychic Sadi may apply to you can get information about any topic you want to consult.

Bir önceki yazımız olan The magic of White başlıklı makalemizde ak, ak büyü ve ak büyü çeşitleri hakkında bilgiler verilmektedir.

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website